Investeşte în oameni!:

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Axa prioritară 1: Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

DMI 1.1: Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Nr. Identificare: POSDRU/85/1.1/S/57551

Titlul proiect: Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF) în învăţământul profesional şi tehnic (îpt), utilizând reţele parteneriale între şcoli.

În cadrul acestui proiect, SCOALA NOASTRA a fost selectata ca membra in retea pentru domeniul agricultură.

http://parteneriatpentrucalitate.tvet.ro/r01/index.php/structura-retelei.html

Calenarul activitatilor