European learning partnership: „eTrain-E-learning in Vocational training”:

Numar de referinta: 08-GRU-P-LP-32-IS-DE
Durata: 1 august 2008 – 31 iulie 2010

Parteneri:
1. National Training Center (NTC) – Bulgaria;
2. Gesellschaft für berufliche Bildung – Germania
3. Instituto Politécnico de Leiria - Polytechnic Institute of Leiria (IPL) – Portugalia
4. Giresun Egitimciler Dernegi - Giresun Educators Association – Turcia
Denumire proiect:
European learning partnership: „eTrain-E-learning in Vocational training”
Scop:
Parteneriat de învăţare a fost realizat în scopul de a examina punerea în aplicare a e-learning şi blended learning în formarea profesională avansată şi de a elabora standarde comune de calitate. Cercetare se desfăşoară în cadrul Programului de învăţare continuă al UE.

La inceputul parteneriatului de învăţare se va efectua o analiza de ansamblu în ceea ce priveşte punerea în aplicare a e-learning în organizaţiile participante. Apoi, va exista un studiu comparativ si o documentatie de "exemple de bune practici". În cele din urmă, parteneriatul de învăţare va elabora propuneri de imbunatatire a e-learning, adunate intr-un documentul tip manual.
Obiective:
Obiectivul general al eTRAIN parteneriat de învăţare este îmbunătăţirea blended learning ca metodă de auto învăţare organizata în formarea profesională avansată în regiunile participante. Pentru realizarea acestui obiectiv, va exista o imagine de ansamblu în ceea ce priveşte punerea în aplicare a blended learning în regiunile partenere, un studiu comparativ, precum şi un concept cu propuneri de îmbunătăţire a standardelor de calitate şi eficiente publicate într-un aşa-numit "eTrain-Guide". În plus, parteneriatul de învăţare intenţionează să creeze o platformă de învăţare în comun cu un subiect relevant pentru toţi partenerii.

Imagine de ansamblu va examina întrebări de genul:
Care sunt grupurile ţintă sunt implicate? În ce cursuri / subiecte este blended learning pus în aplicare?
Cum este pusă în aplicare blended learning din punct de vedere tehnic? Cum este acceptarea de blended learning în rândul utilizatorilor, cadrele didactice şi de management? Există bariere speciale pentru accesul la elevi? etc

Studiul va analiza comparativă întrebări de genul:
Ce fel de diferenţe există în ţările participante / instituţiilor cu privire la grupurile-ţintă, implementarea tehnică şi succesul blended learning? Cum este amestecat de învăţare evaluate în ţările implicate / instituţii? (Compararea costurilor şi a beneficiilor), etc

În cele din urmă, va fi dezvoltatat un concept de îmbunătăţire viitoare. Acest studiu va funcţiona ca un "eTrain-Guide". Aceasta va identifica "exemple de bune practici" şi să definească standarde de calitate eficient pentru îmbunătăţirea accesului la învăţare auto-organizata.