Programul de formare profesională:

Programul de formare profesională pentru întărirea capacitătii institutionale a institutiilor implicate în activitatea retelelor parteneriale

Sinaia 23-25 septembrie 2011
Prof. Zota Daniela
Prof. Andriuca Ana Maria

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.1: Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
Titlul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/57551


OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectiv general:
Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF) în învăţământul profesional și tehnic (IPT), utilizând reţele parteneriale între școli
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea cadrului operaţional pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF) în IPT
2. Dezvoltarea reţelelor parteneriale între școli
3. Formarea actorilor cheie implicați în asigurarea calităţii în IPT