Proiecte şi parteneriate:

NOU !!! Acum ne găsești pe FACEBOOK

Toate proiectele și parteneriatele, cu multe poze si toate detaliile de care aveți nevoie. Vă asteptăm să deveniți prietenii noștri!

 

AGERQ - Asigurarea calităţii prin derularea de proiecte

2012.03.30

Activitatea reţelei AgerQ

2012.02.23-24

Proiecte in derulare

Anul şcolar 2011-2012

Hora Unirii

2012.01.24

Balul "În aşteptarea lui Moş Crăciun" 2012

2011.12.22

Balul Bobocilor 2011

2011.11.23

Săptămâma legumelor donate

2011.11.4-7

Programul de formare profesională pentru întărirea capacitătii institutionale a institutiilor implicate în activitatea retelelor parteneriale

2011.09.23-25

Targul International al Absolventilor

2011.04.15-16

Company Day

2011.03.10

Dyslexia Veto

10.2009 - 09.2011

Competitia internatională „Compania Anului 2011”

2010.10.28

European Learning Partnership:
„eTrain-E-learning in Vocational training”

2008.08.01 - 2010.07.31
Seminarul de predare a educatiei antreprenoriale 2010.09.10-12
Simpozionului Ştiinţific Internaţional al Facultăţii de Zootehnie 2010.04.22-23
Competitia "Lumea ta, afacerea ta" 2009.11.19

 

Nr. crt.

Nivelul de implementare

Denumirea proiectului

Perioada de desfăşurare

Obiective

Grup ţintă

1.

local

Educatie pentru mediu în cadrul programului ENO cu ocazia zilei plantării de copaci la nivel mondial

21 septembrie 2009

Conştientizarea elevilor rivind importanţa protecţiei mediului

Clasele a XI a  şi XII

2.

 

„Săptămâna educaţiei globale cu tema ,,Hrană pentru toţi”.

6-19 noiembrie 2009

Implicarea elevilor în acţiuni de voluntariat

60 elevi

3.

 

Proiect d ecologizare a parcului dendrologic si a zonelor aferente scolii
Coordonator: Delphi

/06/2009

Conştientizarea elevilor privind importanţa protecţiei mediului

80 elevi

4.

 

Proiect FSE Pasul CELMare

2009-2010

Consilierea şi orientarea profesională prin informare şi evaluare psihologică a elevilor

200 elevi

5.

 

Proiect ,,Profesorul –Creator de soft educaţional,,prin Programul POSDRU

2010-2011

Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar prin formarea continuă a cadrelor didactice

80 elevi

6.

 

Proiect Phare Centru judeţean de prevenire şi combaterea corupţiei

2010

Instruirea tematică e elevilor privind combaterea corupţiei

80 elevi

7.

regional

Proiect Profesorul 2000+ un profesor pentru mâine

2008-2009

Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar prin formarea continuă a cadrelor didactice

20 profesori
Cursuri de 90 credite

8.

 

Proiect Phare Transparenţa Administraţiei Publice Locale din iniţiativa cetăţenilor

2010

Consolidarea Democraţiei în România

200 elevi

9.

 

Proiect Phare  Sănătate mintală în adolescenţă

2008-2009

Conştientizarea şi sensibilizarea elevilor din licee privind rezolvarea problemelor de sănătate mintală

160 elevi 3 profesori

10.

national

„Pregătire profesională pentru fermierii care deţin ferme de semisubzistenţă în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est”

06. 2010

Formare profesională prin cursuri adulţi

3 profesori

11.

 

Program naţional ,Educaţia pentru sănătate în şcoala românească,,

2009

Conştientizarea şi sensibilizarea elevilor privind importanţa educaţiei pentru sănătate a elevilor

100 elevi

12.

 

Proiect Asistenţă psihosocială pentru copii aflaţi în risc major datorită plecării părinţilor la muncă în străinătate

2009

Oferirea serviciilor de asistenţă psihosocială

20 elevi

13.

international

Proiectul „ CENTRU DE INFORMARE ASUPRA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE DURABILA IN MEDIUL RURAL”

28-30 sept 2009

Formarea abilităţilor antreprenoriale la elevi şi profesori

  100 elevi din scoala 2 profesori

14.

 

„Plus-Valor -  Plurilinguism Strengthening Valorisation of Roots”

08-09 octombrie

Formare abilităţi de comunicare

Reprezentantii claselor si membrii C.E.

15.

 

„PETIT-ParentaEducation together with IT – Support for the New generation”

X.2009

Educaţie parentală

Reprezentantii claselor si membrii C.E., părinţi

16.

 

Plus-Valor „- cursuri de limbă italiană

Octombrie-noiembrie 2009

Formare competenţe într-o limbă modernă

28 elevi + 3 profesori

17.

 

Proiect Internaţional ,, The People Speak,,organizat în PARTENERIAT  cu un liceu din Republica Moldova

aprilie  2010

Educaţie culturală

48 elevi + 10 profesori

18.

 

Programul ,,Europa mai aproape de cetăţenii din mediul rural destinat comunităţii rurale elevi de gimnaziu şi părinţii lor”

05.2009

Educaţie civică

50 elevi

19.

 

Program educational ,,Tehnici de comunicare,,
Prin Junior Achievement

An sc 2009-2010

Formarea abilităţilor de comunicare

25 elevi

20.

 

Program educational ,,Prevenirea abandonului scolar,, Prin Junior Achievement

An sc 2009-2010

Reducerea absenţelor, prevenirea abandonului şcolar

28 elevi

21.

 

Program educational ,,Matematici in afaceri,,
Prin Junior Achievement

An sc 2009-2010

Formarea abilităţilor antreprenorial a elevilor

25 elevi

22.

 

Program educational ,,Afaceri in turism,,si ,,Compania,,
Prin Junior Achievement

An sc 2009-2010

Formarea abilităţilor antreprenoriale a elevilor

50 elevi

23.

 

Program educational ,,Afaceri in turism,,si ,,Compania,,
Prin Junior Achievement

An sc 2009-2010

Formarea abilităţilor antreprenoriale a elevilor

50 elevi

24.

 

Educational Partenership between Romania( Gr. Sc. Agricol „ M. Kogălniceanu” Miroslava, Iaşi-Denmark (Borris Agricultural College)

1999-2010

Specializarea absolvenţilor în ferme moderne din Danemarca

300 elevi
absolvenţi

25.

 

Proiectul Dislexia Veto pentru obţinerea titlului marca de calitate în susţinearea dislexicilor

2010-2011

Formare profesori

10 elevi
20 profesori

26.

 

Grundtvig Learning Partnership eTRAIN

2008-2010

Crearea unei platforme de invatare a unor obiecte de studiu de profil vocational adultilor  din Germania, Bulgaria, Romania, Turcia, Portugalia

profesori

 

  • Parteneriate cu alte unităţi de învăţământ, pentru asigurarea calităţii programelor de educaţie şi formare profesională

  Nr. crt.
  Nivelul de implementare
  Tipul parteneriatului
  Denumirea unitatilor de invatamant partenere
  1.
  local
  Proiect privind asigurarea calităţii procesului instructiv educativ,
  Grup Şcolar Agricol V Adamache, Grup Şcolar Agricol Haralamb Vasiliu Podul Iloaiei, Universitatea
  2.
  Parteneriat educaţional Pasul cel mare
  Universitatea Gheorghe Asache Iaşi
  3.
  Parteneriat educaţional
  Universitatea I I de la Brad
  4.
  Parteneriat privind asigurarea calităţii procesului instructiv educativ- cursuri formare continuă
  Centrul Educaţia 2000+
  5.
  Parteneriat educaţional- Programe Phare
  Fundaţia Corona
  6.
  Parteneriat educativ
  Asociaţia Procons
  7.
  regional
  PARTENERIAT  cu Colegiul tehnic „Matei Basarab”, Caracal, jud. Olt, in vederea org. Simpozionului national „Portul popular-eterna provocare”
  Colegiul tehnic „Matei Basarab”, Caracal
  8.
  national
  Parteneriat educaţional
  Procter&Gable Marketing Romania SRL
  9.
  Parteneriat educaţional - cursuri formare continuă
  MECT, ISJ Iaşi, UE
  10.
  international
  Parteneriat educaţional pentru formare abilităţi antreprenoriale
  ISJ Iaşi, Centrul de consultanţă în afaceri din Chişinău
  11.
  Parteneriat educaţional pentru formare abilităţi antreprenoriale, de comunicare
  Junior Achievement
  12.
  Parteneriat educaţional pe probleme civice,
  Sociatatea Română de Educaţie Permanentă
  13.
  Educational Partenership between Romania( Gr. Sc. Agricol „ M. Kogălniceanu” Miroslava, Iaşi-Denmark (Borris Agricultural College)
  Borris Agricultural College
  14.
  Parteneriat educaţional pentru Formare profesională prin cursuri absolvenţi Danemarca
  Agrojob Denmark prin Grinsted Agriculturak College

  Formular activitati site

  Exemplu de completare a formularului