Get Adobe Flash player

Ce este firma de exercițiu?


FIRMA DE EXERCIŢIU reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.


OBIECTIVUL GENERAL AL ÎNVĂŢĂRII PRIN FIRMA DE EXERCIŢIU ÎL REPREZINTĂ DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, prin:
• familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale
• simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri
• perfecţionarea limbajului de afaceri
• dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale aplicării acestei metode de învăţare se referă la:
• dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învăţământul profesional şi tehnic
• facilitarea trecerii absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic de la şcoală la viaţa activă
• dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulţilor prin programele de formare profesională continuă

Implementarea conceptului de "Firmă de exerciţiu" îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.

REZULTATELE PRECONIZATE în urma aplicării acestei metode sunt:
• creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor
• reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă
• mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă
• flexibilitate
• asumarea iniţiativei şi a riscului.


Firma de exerciţiu în învăţământul profesional şi tehnic, profilul servicii, reprezintă o componentă a curriculumului naţional pentru profilul servicii şi a curriculumului în dezvoltare locală pentru celelalte profiluri. La nivel extracurricular elevii participă la târguri interne şi internaţionale ale firmelor de exerciţiu.

 

an image

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

 

 

Proiect implementat de:

Grupul Şcolar Agricol "Mihail Kogălniceanu"

Str. M. Kogălniceanu, nr.38, Miroslava, judeţul Iaşi, 707305, România

Tel/fax: 0332 - 418842