Get Adobe Flash player

Banca virtuală:

 

În cadrul proiectului transfrontalier "Excercise Firm - Alternative Model of Antrepreneur Education" - CODE MIS-ETC 921 se vor înfiinţa 50 firme de exerciţiu, 30 în România şi 20 în Republica Moldova, şi o firmă Româno-Moldoveană. Fiecare firmă cuprinde 10 acţionari, deci vor fi implicaţi 500 elevi. Fiecare elev va ocupa un anumit post conform organigramei întocmite de aceştia. Se va înfiinţa o Bancă Virtuală la Miroslava şi o Bancă Virtuală la Ungheni, unde firmele vor avea un câte cont în care se vor aloca 100.000 lei.

Pentru fiecare firmă se vor completa documentele de înfiinţare conform reglementărilor în vigoare: cerere de înregistrare şi autorizare a funcţionării, actul constitutiv, declaraţia pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, dovada sediului, formular pentru deschiderea contului la Banca Virtuală, specimene de semnături, cazierul fiscal al administratorului, formular de înregistrare în baza de date, dovada achitării taxelor de constituire.

Elevii vor crea ofertele în funcţie de obiectul de activitate, pe care le vor expedia prin email celorlalte firme de exerciţiu. Firmele care vor dori să cumpere produse din ofertele primite vor întocmi o comandă pe care o va expedia electronic. Furnizorul va întocmi o factură fiscală, cumpărătorul va întocmi un ordin de plată pe care-l trimite furnizorului şi Băncii Virtuale. Elevul care răspunde de Banca virtuală va înregistra încasarea şi plata în conturile furnizorului, respectiv cumpărătorului.

 

an image

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

 

 

Proiect implementat de:

Grupul Şcolar Agricol "Mihail Kogălniceanu"

Str. M. Kogălniceanu, nr.38, Miroslava, judeţul Iaşi, 707305, România

Tel/fax: 0332 - 418842