Get Adobe Flash player

Firma de exercitiu

an image

Grupul Şcolar Agricol "Mihail Kogălniceanu" din comuna Miroslava, judeţul Iaşi în parteneriat cu Directia Generala Raionala Învăţământ Tineret şi Sport Ungheni, (Republica Moldova) deruleaza proiectul "Exercise Firm – Alternative Model of Antrepreneur Education" în perioada 30 aprilie 2011 – 29 aprilie 2012. Scopul proiectului este de a dezvolta un model alternativ de învăţământ cu ajutorul firmei de exerciţiu în ambele sisteme de învăţământ din România şi Republica Moldova, model recunoscut de către toate instituţiile europene cu rol important în dezvoltarea educaţională şi socială a Uniunii Europene.

Obiectivul proiectului va fi atins prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
 Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între instituţiile de învăţământ din România şi Republica Moldova prin crearea unei firme exerciţiu româno-moldoveneasca.
 Îmbunătăţirea metodologiei de lucru a firmelor de exerciţiu din România şi Moldova prin schimb de experienţă şi de bune practici, seminarii şi dezbateri între profesori din România şi Republica Moldova care au ca scop să dezvolte o bază transfrontalieră a resurselor umane, care va contribui la stimularea cooperării şi dezvoltării în acest domeniu .

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
 schimburi de experienta si identificarea de bune practici între elevi şi profesori de pe ambele părţi ale Prutului, creând prima firmă de exerciţiu româno-moldovenească,
 activităţi de simulare a tranzacţiilor economice între elevi din România şi Republica Moldova,
 organizarea unui târg firmelor de exerciţiu cu firme din România şi Republica Moldova,
 traininguri pentru profesori,
 publicarea de materiale informative cu privire la firmele de exerciţiu din România şi Republica Moldova
 identificarea bunelor practici identificate în cadrul instituţiilor de învăţământ în domeniul de educaţie alternativă, inclusiv o metodologie comună de lucru a firmelor de exerciţiu pe ambele părţi ale frontierei.

Grupul tinta:
- 500 de elevi din Romania si Republica Moldova

- 100 de profesori din Romania si Republica Moldova

Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 (www.ro-ua-md.net). Valoarea totală a proiectului este de 89.220 euro (364.106,82 ron) din care 80.298 euro (327.696,14 ron) reprezintă contribuţia Uniunii Europene, iar 8.422 euro (34.370,18 ron) reprezintă cofinantare asigurata de comunitatea locala (Primaria Miroslava).
Pentru informaţii suplimentare, poate fi contactat managerul de proiect Vlad Butnăraşu, inginer de sistem la Grup Scolar Agricol "Mihail Kogalniceanu" Miroslava, judetul Iaşi, tel/fax.:0332-418842, e-mail: exam_miroslava@yahoo.com
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

an image

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

 

 

Proiect implementat de:

Grupul Şcolar Agricol "Mihail Kogălniceanu"

Str. M. Kogălniceanu, nr.38, Miroslava, judeţul Iaşi, 707305, România

Tel/fax: 0332 - 418842